Algemene voorwaarden

Algemeen

De gebruiker verklaart door het gebruik van de site WieZoekJe.nl kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en hiermee in te stemmen.

Volgende personen zijn in deze voorwaarden opgenomen:

  • WieZoekJe.nl: Zijn de beheerders van de site www.WieZoekJe.nl
  • Gebruiker: Iedereen die van  WieZoekJe.nl gebruik maakt

Voor WieZoekJe.nl gelden onderstaande voorwaarden en het Nederlands Recht. Deze voorwaarden kunnen door WieZoekJe.nl zonder notificatie worden gewijzigd.

 

1. Aansprakelijkheid

  1. WieZoekJe.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, geleden door gebruiker of door derden. Hieronder vallen onder andere: het verlies van gegevens, overlast door foutieve vermeldingen, overlast door misbruik van de site, e.d. Onder misbruik wordt onder andere verstaan: onjuiste informatie (persoonlijke informatie e.d.), verboden informatie (links naar websites, advertenties die geen directe betrekking hebben op de site, discriminerende, seksuele of beledigende vermeldingen of andere zaken die niet tot de redelijkheid en billijkheid behoren, omschreven in de Nederlandse wet of jurisprudentie). Het wordt erg op prijs gesteld als misbruik of overlast wordt gemeld aan WieZoekJe.nl, zodat eventuele acties hiertegen kunnen volgen.
  2. Door gebruik van de site vrijwaart de gebruiker WieZoekJe.nl volledig voor alle mogelijke claims.
  3. WieZoekJe.nl heeft het recht om van personen, bedrijven of organisaties die misbruik maken van de site een schadevergoeding te eisen.

2. Eigendomsrecht


Het eigendomsrecht van WieZoekJe.nl, waaronder vallen: scripting, database, teksten, beeldmateriaal, interfaceontwerp, design, productnaam en andere onderdelen gerealiseerd door WieZoekJe.nl ligt nadrukkelijk bij WieZoekJe.nl. Het is WieZoekJe.nl toegestaan om op elk gewenst moment, zonder notificatie en opgaaf van redenen, een vermelding te wijzigen of te verwijderen of een gebruiker toegang te weigeren.

3. Copyright

De resultaten die worden weergegeven zijn afkomstig van andere zoekmachines. Mogelijk worden deze bestanden beschermd door auteursrechten (Copyright). Wanneer u gebruik wenst te maken van deze bestanden dient u toestemming te vragen bij de eigenaar van de website waar het bestand zich bevindt of de copyright houder.

Afbeeldingen met copyright te beschermen
De verschillende zoekmachines bieden webmasters de mogelijkheid om afbeeldingen met copyright te beschermen, zodat ze niet via de zoekmachine te lokaliseren zijn. Kijk voor de betreffende zoekmachines op de volgende pagina's:

Auteursrechten (Copyright)
Wiezoekje.nl zoekt in meerdere zoekmachines naar afbeeldingen op het internet. In het resultatenscherm verschijnen directe links naar de webpagina's waar de afbeeldingen zich bevinden. De resultaten die worden weergegeven zijn afkomstig van andere zoekmachines. Wiezoekje.nl toont bij ieder resultaat de zoekmachine (Bron) waar het resultaat vandaan komt. Mogelijk worden deze bestanden beschermd door auteursrechten (Copyright). Ofschoon de afbeeldingen zijn te lokaliseren en benaderen via Wiezoekje.nl, geeft dit de gebruiker geen recht om ze te downloaden of te gebruiken. De gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor het downloaden en/of gebruiken van deze afbeeldingen. Wiezoekje.nl is geenszins verantwoordelijk voor wettelijk sancties en of strafrechtelijke procedures tegen de gebruiker als gevolg van gebruik van deze zoekdienst door de gebruiker.

Advertenties

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z


De telefoongids - goudengids Yahoo Google Bing LinkedIn Youtube Schoolbank Twitter
Bekijk het totale assortiment RVS Houtschroeven op Coolinox.nl.
Coolinox is de responsive website van het rvspaleis. Neem snel eens een kijkje op Coolinox. What Is My IP Address?